Cảnh báo khi không có tín hiệu chuyển làn mà xe di chuyển lệch làn đường . Giao thông Việt Nam bắt lỗi lệch làn đường rất nhiều, đây có lẽ là tính năng rất hữu ích cho những người cầm lái khi điều khiển xe ô tô.

Hệ thống cảnh báo xe lệch làn đường - XehoiVN.vn 1

Bình chọn bài viết